Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Çalıştay toplantısı gerçekleştirilmiştir...

Eylül 24, 2018

                                                                                                      

                                                                                                           BASIN BİLDİRİSİ

Dünyadaki sulak alanların birçoğu ülkemizin de taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi (Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme) ile uluslararası düzeyde korunmaktadır. Ülkemizde sulak alanlar gerek uluslararası, gerekse ulusal mevzuatlarla korumaya çalışılarak sulak alanların geliştirilmesi, sürdürülebilir kullanımları ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması hedeflenmektedir.

Ülkemizin biyolojik çeşitliliği açısından oldukça zengin alanlarından olan Dipsiz Lagünü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı, Mersin ilinin Tarsus ilçesi Baharlı ve Egemen (Çayboyu) Mahalleleri sınırları içerisinde yer almaktadır. Toplam büyüklüğü 1035 hektar olan Dipsiz Lagünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12/06/2017 – 6693 sayılı Bakanlık OLUR’u ile “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı” olarak tescil edilmiştir.

Dipsiz lagünü içerisinde barındırdığı endemik, nesli tehlike altında olan bitki ve hayvan türleri açısından korunması gerekli alanlar içerisinde yer almaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü-Mersin Şube Müdürlüğü tarafınca Dipsiz Lagünü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı’na ait Yönetim Planı Yapımı İşi 02 Nisan 2018 tarihinde başlatılmış olup Bitey Eğitim Çevre ve Danışmanlık tarafından devam ettirilmektedir. Yönetim planı paydaş kurumlar ve ilgi gruplarıyla birlikte yapılmak üzere 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Mersin Valiliği başkanlığında ve 7. Bölge Müdürlüğü koordinasyonluğunda çalıştay toplantısı gerçekleştirilmiştir. Mersin Vali Yardımcısı Sayın Abdullah ŞAHİN’in başkanlığını yaptığı ve 7. Bölge Müdürü Sayın Mehmet Sıddık KILINÇER’in koordinasyonluğunda gerçekleştirilen çalıştaya kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve alan kullanıcıları katılmışlardır. Bitey Eğitim Çevre ve Danışmanlık firması tarafından yürütülmekte olan çalıştay sonucunda Dipsiz Lagünü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı’nın Yönetim Planı oluşturulmuştur.

 

Vali Yardımcısı Sayın Abdullah ŞAHİN ve 7. Bölge Müdürü Sayın Mehmet Sıddık KILINÇER; çalıştaya katılan kamu kurum, kuruluş, STK ve alan kullanıcılarına ve yönetim planı yapımını üstlenen Bitey Eğitim Çevre ve Danışmanlık firması yetkilisi Dr. Ümit SUBAŞI’na teşekkür etmiştir.