Skip Navigation LinksAna Sayfa > Tanıtım > Müdürlüğümüz

MERSİN ORMAN VE SU İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

645 sayılı Orman ve Su işleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 04/07/2011 tarih ve 27984(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili kararname gereğince Bakanlık Makamının 18/10/2011 tarih ve 224 sayılı Olurları ile Taşra teşkilatı kuruluş ve görevleri çalışma usul ve esasları doğrultusunda Bakanlık Bölge Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüklerine bağlı Şube Müdürlükleri kurulmuştur.

Şube Müdürlüğümüz Adana 7. Bölge Müdürlüğü Mersin Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü adı altında faaliyet göstermektedir.